INFORMACIÓ DESTACADA

Reptes de la metodologia GIP en olivera

Jordi Mateu Pozuelo

Servei de Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya

Reptes de la metodologia GIP en olivera
Jordi Mateu Pozuelo
Servei de Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya. Av. Catalunya 50, 3a pl | 43002 Tarragona 

La heterogeneïtat del medi geogràfic on es cultiva l’olivera, la diversitat varietal i el maneig cultural, a trets generals, són els factors clau que influeixen en la incidència d’organismes nocius.

Reptes de la metodologia GIP en olivera
Jordi Mateu Pozuelo
Servei de Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya. Av. Catalunya 50, 3a pl | 43002 Tarragona 

La heterogeneïtat del medi geogràfic on es cultiva l’olivera, la diversitat varietal i el maneig cultural, a trets generals, són els factors clau que influeixen en la incidència d’organismes nocius. La Gestió Integrada de Plagues (GIP) s’ha d’adaptar a aquesta variabilitat. De les diferents plagues i malalties cal adequar el seguiment i l’estimació del risc per al cultiu, les mesures de prevenció i/o culturals tenint en compte les particularitats de cada plantació, establir llindars i moments d’intervenció per aquells agents nocius que en manquin i triar aquella mesura alternativa o control químic més eficaç i eficient seguint els criteris GIP.

Per aquest motiu, la XEACAT (Xarxa d’Estació d’Avisos Fitosanitaris de Catalunya) és una eina clau per al control d’organismes nocius que afecten diferents cultius. Personal tècnic del Servei de Sanitat Vegetal, amb la col•laboració de les agrupacions de defensa vegetal (ADV) realitzen les diferents funcions de la xarxa. En el cas de l’olivera, la XEACAT se centra en les plagues i malalties següents: la mosca de l’olivera (Bactrocera oleae), el punxó o prais (Prays oleae) i com a plagues secundàries:Saissetia oleae, Phloetribus scarabaeoides, Euzophera pingüis, etc. Pel que fa a les malalties destaca el fong anomenat repilo o ull de gall (Spilocaea oleagina) i la sabonosa (Colletrichum acutatum). Altres malalties amb menys incidència al nostre territori que poden afectar l’olivera són: Pseudomonas savastanoi, Capnodium alaeophilium, Armillaria mellea, Verticilium spp., etc.

Un dels principals reptes en GIP és la mosca de l’olivera (Bactrocera oleae) que es considera la plaga que més n’afecta el cultiu i no existeix una correlació clara entre el nivell de població i el llindar de tractament. El moment, la  severitat i l’explosivitat de la picada depenen de la pròpia biologia de la mosca, de la sensibilitat varietal, de la zona, de les condicions climàtiques, així com també de les mesures culturals. A causa d’aquests factors, l’atac és molt irregular, però hi ha zones on l’estadi en què es troba la generació és molt similar. Tenint en compte que aquests insectes són capaços de recórrer llargues distàncies, per tal de disminuir les poblacions i la incidència de la plaga cal realitzar tractaments en comú en unes dates en concret d’una zona al més àmplia possible. Així doncs, per al control de la mosca de l’olivera cal una gran coordinació entre personal tècnic i agricultors.

La XEACAT realitza aquesta funció. S’estableixen les zones homogènies on existeixen diferents finques de seguiment en les quals es fan controls qualitatius i quantitatius seguint uns criteris harmonitzats entre el personal tècnic per tal de determinar l’índex de picada, el nivell de població, i l’estadi en què es troba cada generació. Periòdicament, les dades es transmeten a una plataforma informàtica on es processen per elaborar després els diferents avisos fitosanitaris. Existeix un tipus d’avís diferent segons el tipus d’agricultura  (convencional o ecològica), el producte a utilitzar, la zona homogènia on s’ha de realitzar el tractament i les dates òptimes per realitzar-lo. Finalment, l’avís fitosanitari es comunica als agricultors per diferents mitjans: contestador automàtic, pàgina web, correu electrònic,  missatges telefònics o sms, pregons, etc.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.