INFORMACIÓ DESTACADA

Reptes en el control integrat de l’estemfiliosi de la perera

Isidre Llorente

Institut de Tecnologia Agroalimentària. Universitat de Girona

Reptes en el control integrat de l’estemfiliosi de la perera
Isidre Llorente
Institut de Tecnologia Agroalimentària
Universitat de Girona


L’estemfiliosi de la perera o taca bruna de la perera és una malaltia fúngica causada pel fong Deuteromicet  Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons i la seva forma sexual Pleospora allii (Ascomicet). En els darrers 20 anys la importància d’aquesta malaltia s’ha anat incrementant en diferents zones europees productores de pera com  Catalunya, Portugal,  Itàlia, França, Bèlgica, Holanda i altres.  Els símptomes són taques necròtiques en fulles i fruits, que en atacs severs provoquen la caiguda de fruits o la depreciació econòmica d’aquests.

Reptes en el control integrat de l’estemfiliosi de la perera
Isidre Llorente
Institut de Tecnologia Agroalimentària
Universitat de Girona


L’estemfiliosi de la perera o taca bruna de la perera és una malaltia fúngica causada pel fong Deuteromicet  Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons i la seva forma sexual Pleospora allii (Ascomicet). En els darrers 20 anys la importància d’aquesta malaltia s’ha anat incrementant en diferents zones europees productores de pera com  Catalunya, Portugal,  Itàlia, França, Bèlgica, Holanda i altres.  Els símptomes són taques necròtiques en fulles i fruits, que en atacs severs provoquen la caiguda de fruits o la depreciació econòmica d’aquests. En funció de la varietat la susceptibilitat a l’estemfiliosi  varia sent molt  susceptibles Abate Fetel, Passe Crassane, Alexandrine i Conference. El control de la malaltia és difícil i això fa que sigui una de les malalties que limiten la producció de la perera, tant sota normativa de la Gestió Integrada Plagues com de Producció Integrada.  Aquest difícil control està determinat pel cicle biològic i infecciós del fong d’una banda i per l’absència de fungicides que tinguin una eficàcia molt alta de l’altra. El seu cicle biològic es caracteritza perquè les dues formes del fong (S. vesicarium i P. allii) tenen capacitat de ser patogèniques en perera i saprofítiques en diferents restes vegetals, això fa que la producció d’inòcul sigui molt eficaç. Les infeccions del fong són molt ràpides quan les condicions són favorables i es caracteritzen per la producció de fitotoxines, això fa que molts fungicides no siguin eficaços. Els grans reptes en la producció integrada de la perera  són disposar d’eines i estratègies que permetin el  control de l’inòcul i de les infeccions i la obtenció de fungicides que siguin més eficaços.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.