INFORMACIÓ DESTACADA

Reptes de la metodologia GIP en citrics. Control de ceratitis capitata wied en clementines en la zona citrícola del sud de Tarragona

Jesús Ferrando Doménech

Agrupación de Defensa Vegetal Cítricos Terres de l’Ebre

Reptes de la metodologia GIP en citrics. Control de ceratitis capitata wied en clementines en la zona citrícola del sud de Tarragona.
Jesús Ferrando DoménechAgrupació de Defensa Vegetal Cítrics Terres de l’Ebre

En tota la fruita la Mosca del Mediterrani (Ceratitis capitata Wied) afecta fruits madurs o molt propers a la maduració, això implica que la realització de qualsevol tractament fitosanitari serà molt proper a la collita  i per tant  és segur que ens apareixeran residus fitosanitaris sobre la fruita. En cítrics, a més, la collita de les varietats primerenques de mandarina es dóna en els moments de màxima incidència de la plaga, amb el que és fàcil entrar al magatzem fruita ja picada en que encara no s’observen símptomes d’afectació. Les condicions de desverdització a que es sotmeten aquestes varietats primerenques afavoreixen el desenvolupament dels ous i larves de Mosca del Mediterrani en les mandarines ja collides.
El mercat dels EEUU és un mercat molt important per a les clementines del sud de Tarragona i, al tractar-se d’una plaga amb quarantena, la sola presència d’un fruit afectat provoca el rebuig de tot un lot tal com marca el Conveni d’Exportació de Clementines Espanyoles als EEUU. El trampeig massiu és un molt bon sistema per lluitar contra la plaga de la Mosca en totes les varietats de clementies primerenques. Quan es supera el llindar de captures d’un mascle capturat per trampa i dia, cal complementar el trampeig massiu amb un tractament "esquer” amb Spinosad. Cal tenir en compte les normatives particulars  de diferents cadenes de supermercats europeus en límits de residus, sovint molt restrictives i no del tot fonamentades en criteris tècnics.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.