INFORMACIÓ DESTACADA

Control Integrat de Bemisia tabaci en cultius hortícoles

Rosa Gabarra Ambert

IRTA Ctra. Cabrils km 2, 08348 Cabrils (Barcelona)

Control Integrat de Bemisia tabaci en cultius hortícoles

Rosa Gabarra Ambert
IRTA Ctra. Cabrils km 2, 08348 Cabrils (Barcelona)

A nivell mundial la mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleiròdid) és una de les plagues agrícoles més importants, en part pel fet que és un vector molt eficient de diferents virus vegetals. Bemisia tabaci està formada per un complex d'espècies-biotips que tenen un ampli rang d'hostes, una elevada fecunditat i una gran capacitat d'adaptació a condicions ambientals diverses. Els biotips presents en els cultius hortícoles a l'àrea mediterrània són dels més invasius i tenen una elevada resistència a alguns dels insecticides més àmpliament utilitzats.

Control Integrat de Bemisia tabaci en cultius hortícoles

Rosa Gabarra Ambert
IRTA Ctra. Cabrils km 2, 08348 Cabrils (Barcelona)

A nivell mundial la mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleiròdid) és una de les plagues agrícoles més importants, en part pel fet que és un vector molt eficient de diferents virus vegetals. Bemisia tabaci està formada per un complex d'espècies-biotips que tenen un ampli rang d'hostes, una elevada fecunditat i una gran capacitat d'adaptació a condicions ambientals diverses. Els biotips presents en els cultius hortícoles a l'àrea mediterrània són dels més invasius i tenen una elevada resistència a alguns dels insecticides més àmpliament utilitzats. Els cultius hortícoles més afectats per B. tabaci són el tomàquet, el pebrot i el cogombre.

El control de B. tabaci es basa sobretot en l'aplicació de mesures culturals i en el control biològic. Les mesures culturals van dirigides a evitar la colonització primerenca del cultiu mitjançant la gestió de l'entorn i dels cultius circumdants. La utilització de malles d'exclusió en les obertures dels hivernacles ha estat una de les mesures culturals que s'ha implementat a gran escala en àrees amb elevada concentració d'hivernacles. D'altra banda, el control biològic basat en la inoculació i en la conservació de depredadors polífags ha demostrat ser el mètode de control més eficient. A més de mosca blanca, aquests depredadors s'alimenten també d'altres plagues, el que els permet estar presents en el cultiu quan les poblacions de B. tabaci són baixes. L'aplicació a gran escala del control integrat de plagues basat en el control biològic ha permès aconseguir un bon control de les poblacions de la plaga i una disminució dràstica de la incidència de les virosis que transmet.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.