INFORMACIÓ DESTACADA

Estratègies de control de la carpocapsa en la Gestió Integrada de Plagues dels Fruiters de Llavor.

LLUÍS BATLLORI OBIOLS

Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Girona. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Estratègies de control de la carpocapsa en la Gestió Integrada de Plagues dels Fruiters de Llavor.

LLUÍS BATLLORI OBIOLS. 
Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Girona. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

La carpocapsa (Cydia pomonella L) és la plaga clau dels fruiters de llavor a l’entorn de la qual ha de girar l’estratègia de la Gestió Integrada de plagues.

Estratègies de control de la carpocapsa en la Gestió Integrada de Plagues dels Fruiters de Llavor.

LLUÍS BATLLORI OBIOLS. 
Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Girona. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

La carpocapsa (Cydia pomonella L) és la plaga clau dels fruiters de llavor a l’entorn de la qual ha de girar l’estratègia de la Gestió Integrada de plagues. Allà on les condicions agronòmiques ho permetin, la millor opció per al seu control és utilitzar la tècnica de confusió sexual. En aquest cas, depenent de la població de plaga de la parcel•la, el mètode pot ser suficient per a un control eficient o bé cal complementar-lo amb algun tractament insecticida específic. 

L’estimació del nivell poblacional, des de fa més de 30 anys, es basa en el recompte del nombre de mascles capturats setmanalment, mitjançant la utilització de feromones de monitoring. Així, per a la lluita química convencional, la corba obtinguda, juntament amb la modelització de la plaga a partir de dades climàtiques, permet situar els moments òptims de tractament. D’aquesta manera, el nivell de tolerància es defineix en base a les captures setmanals. 

La confusió sexual altera aquest sistema d’estimació de la població i l’ús de  kairomona (èster de pera) en substitució de la feromona no és solució suficient. 
L’única alternativa disponible és fer periòdicament control visual de danys però té un cost per unitat de superfície molt elevat. El fet de desconèixer la població fa que, en molts casos, per precaució, es facin tractaments insecticides probablement innecessaris.
Quan s’opta per la lluita química cal tenir molt present una correcta alternança de matèries actives per no afavorir les poblacions resistents que es van començar a trobar a voltant de l’any 2000. 

Altres estratègies, com les xarxes anticarpocapsa, són una opció a considerar en el desenvolupament dels programes de gestió integrada de plagues, sobre tot en zones amb elevades poblacions de la plaga.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.