INFORMACIÓ DESTACADA

Reptes de la Metodologia GIP a l'avellaner

Anna Aymamí Besora

Servei de Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya

Reptes de la metodologia GIP a avellaner

Anna Aymamí Besora
Servei de Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya. Av. Catalunya 50, 3a pl | 43002 Tarragona

L'avellaner és una espècie arbustiva silvestre, que es caracteritza per tenir una entomofauna molt rica, on conviuen nombroses espècies d'artròpodes.

Reptes de la metodologia GIP a avellaner

Anna Aymamí Besora
Servei de Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya. Av. Catalunya 50, 3a pl | 43002 Tarragona

L'avellaner és una espècie arbustiva silvestre, que es caracteritza per tenir una entomofauna molt rica, on conviuen nombroses espècies d'artròpodes.

El curculiònid, anomenat "Diable" o corc de l'avellaner (Curculio nucum), és la plaga clau del cultiu i afecta el fruit. La lluita contra aquesta plaga ha marcat l'evolució de la gestió fitosanitària del cultiu. En aquest sentit s'observa, que al llarg dels anys, a causa del ús indiscriminat de noves matèries actives que eren poc selectives, han anat sorgint plagues, com va ser l'àcar eriófido "badoc" (Phytoptus avellanae) en els anys 60, els àcars tetraníquids (Eotetranychus carpini, Tetranychus urticae, Tetranycopsis horridus) en els anys 70, o el barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina), el Cigarrero (Archips rosana, A. xylosteana) i la caparreta (Eulecanium coryli) en els anys 80. La història, ens confirma la importància de respectar i mantenir l'equilibri del sistema.

L'esforç tècnic per gestionar aquests diferents problemes fitosanitaris que han anat apareixent, s'ha basat en aplicar els principis de la gestió integrada de plagues (GIP), posant a punt les tècniques de mostreig, els llindars de tolerància, els moments d'intervenció i els diferents mètodes de control, per a les principals plagues i malalties, prioritzant les tècniques alternatives. Tot aquest coneixement ha permès desenvolupar una estratègia de maneig per tornar a reduir els inputs i evitar nous desequilibris en el sistema.

Avui en dia, encara que és un cultiu que presenta pocs problemes fitosanitaris, és important tenir en compte els factors que poden influir en el present i el futur de la GIP. D'una banda l'avellaner està considerat un cultiu menor, fet que dificulta tenir actualitzada una llista bàsica de matèries actives i tècniques alternatives que estiguin registrades, i de l'altra, la debilitat cíclica del sector, que pateix contínues crisis econòmiques.

Els principals reptes en GIP que es plantegen en l'actualitat en aquest cultiu són:
-Potenciar Un abonat correcte
-Millorar Els mètodes de mostreig i els llindars de tractament
-Continuar Desenvolupant alternatives de control prioritzant el "diable"
-Vigilar La introducció de noves plagues, d'importància econòmica, com pot ser la bacteriosis (Xanthomonas arboricola pv. Corylina) o l'Anoplophora chinensis
-Potenciar Les Estacions d'Avisos Agrícoles del Servei de Sanitat Vegetal i les agrupacions de defensa vegetal / ADV) per arribar a tots els agricultors i promoure la lluita col·lectiva.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.