INFORMACIÓ DESTACADA

Cydia pomonella

Jesús Avilla Hernández
Catedràtic de Producció Vegetal i Ciència Forestal.
Universitat de Lleida

Cydia pomonella
Jesús Avilla Hernández
Catedràtic de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Universitat de Lleida
Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal / Department of Crop and Forest Sciences. Universitat de Lleida / Universitat de Lleida

Sent Cydia pomonella (carpocapsa, cucat de pomes i peres) una de les plagues - clau del cultiu de la pomera i, en menor mesura, de la perera en l'àmbit mundial, s'han desenvolupat diferents mètodes per a l'estimació i el control de les seves poblacions, que, en alguns casos, poden interferir amb els mètodes de control biològic d'altres plagues. A causa de alguna de les seves característiques, com la capacitat de dispersió dels adults, és important considerar el seu control en una escala més gran que el de la parcel·la, amb la intervenció de les agrupacions de tècnics de defensa vegetal. La confusió sexual a mitja - gran escala ha demostrat la seva eficàcia en diverses zones del món. L'aplicació de la confusió sexual ha necessitat del desenvolupament de nous mètodes d'estimació del vol dels adults, ja que l'ús convencional de les feromones no és aplicable. En els últims anys, també s'han esmentat casos de falsos negatius en les trampes de feromones que necessiten ser explicats. Una nova línia d'investigació analitza els efectes subletals dels insecticides sobre diferents pautes del comportament dels adults, com la producció de feromones per les femelles i la resposta dels mascles adults.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.