INFORMACIÓ DESTACADA

Reptes de la metodologia GIP en presseguer

Jordi Cambray Sala
Coordinador Tècnic Comitè Fruit.Net de fruita de pinyol

Els principis bàsic de la Gestió Integrada de Plagues (GIP) són coneguts i s'apliquen en gran part de les hectàrees productores de préssec a Catalunya. Els tècnics assessors i les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) han fet una feina molt destacada en aquest sentit.

Per als principals insectes, es fa el seguiment del vol de les diferents generacions amb trampes de monitoring o es calculen els graus dies per a fer els tractaments al moment òptim o col·locar la confusió sexual contra lepidòpters en el moment òptim. Pel que fa a les malalties, en general, s'alternen famílies de matèries actives per al seu control i evitar d’aquesta manera l’aparició de resistències.

Els principis bàsic de la Gestió Integrada de Plagues (GIP) són coneguts i s'apliquen en gran part de les hectàrees productores de préssec a Catalunya. Els tècnics assessors i les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) han fet una feina molt destacada en aquest sentit.

Per als principals insectes, es fa el seguiment del vol de les diferents generacions amb trampes de monitoring o es calculen els graus dies per a fer els tractaments al moment òptim o col·locar la confusió sexual contra lepidòpters en el moment òptim. Pel que fa a les malalties, en general, s'alternen famílies de matèries actives per al seu control i evitar d’aquesta manera l’aparició de resistències.

Les principals plagues i malalties del presseguer a la nostra zona són: pugons, anàrsia i grafolita, trips, oïdi, monilinia i mosca de la fruita. Trips i monilinia són dos plagues clau que representen un repte per la metodologia GIP.

Els trips produeixen danys superficials de la fruita que provoquen la seva depreciació en els mercats. En aquest moments no disposem d'un llindar clar per a decidir els tractaments fitosanitaris, ni disposem de tècniques alternatives prou desenvolupades per al seu control.

Monilia és la principal malaltia de la fruita de pinyol a les nostres contrades. Les aplicacions dels fitosanitaris es fan en funció de les condicions climàtiques i calendari (però sense seguir un model de predicció ) i, per a evitar resistències, s'intenta alternar famílies de fungicides. Aquests paràmetres d'actuació comporten dos problemes; en primer lloc, l'aplicació de fitosanitaris segons les condicions climàtiques fa que no es tingui la seguretat que els tractament s'han fet en el moment més adient per al control de la malaltia i, normalment, provoca que es facin mes tractaments dels necessaris. Això ens porta al segon problema: la presència de residus. Algunes cadenes de distribució marquen limitacions en el nombre màxim de residus que pot haver a la fruita. Aquestes limitacions, en alguns casos, poden entrar en contradicció amb els principis de la GIP. Dins del marc del programa Fruit.Net, treballem per a aportar noves eines als productors, entre les que hi ha el desenvolupament de models predictius per a malalties fúngiques.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.