INFORMACIÓ DESTACADA

Reptes de la metodologia GIP en olivera

Joan Josep Duatis Monllaó
Tècnic de l’Agrupació de Defensa Vegetal (A.D.V.) pel control de la mosca de l’olivera en el Baix Ebre i Montsià

Com  a visió general del problema podem començar comentant que en l’olivera, la gestió integrada de plagues presenta dificultats de diferents tipus. De totes les  maneres, com ocorre en molts àmbits, cal diferenciar entre aquells productors que abans de qualsevol normativa ja realitzaven unes pràctiques correctes i un grup amb una ventall ampli d’actituds. El ventall comprèn des dels que no ho  fan per desconeixement fins als que creuen que la seua forma d’actuar és la correcta. El compliment de l’aplicació de la gestió integrada de plagues depèn de molts factors. Els factors més importants, segons el meu punt de vista, són: la diferència varietal i de sistema de cultiu, el  temps que es dediqui a l’olivera, els mitjans que es disposi per al seu cultiu, la collita que es pot esperar i també del preu de l’oli, aspecte que és fonamental. 
La nostra zona presenta característiques especials que fan que el problema cal que tingui  una visió general Baix  Ebre i el Montsià, són zones endèmiques de la mosca de l’olivera, la qual cosa porta associat la necessitat d’un tractament col·lectiu. En els 60 i 70 els diferents municipis prenien les seues decisions independentment. En 1986 va nàixer l’ADV per al control de la mosca de l’oliva al Baix Ebre I Montsià, amb la finalitat d’agrupar els pobles de les dos comarques en una única unitat funcional. Actualment per la necessitat d’adaptar-se a noves concepcions socials el tractament aeri ha de ser substituït, per aquest motiu, des de 2003, estem buscant uns sistemes de trampes que permetin la lluita col·lectiva. Cal dir com a conclusió que si el sector respon, amb la seua col·laboració, el sistema de captura esta avaluat i contrastat per a la seua aplicació.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.