INFORMACIÓ DESTACADA

El barrinador de la fusta Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae)

Victor Sarto Monteys

Servei de Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya. / Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona

El barrinador de la fusta, Zeuzera pyrina, (Lepidoptera: Cossidae), una antiga espècie paleàrtica que va ser introduïda fa molt a Amèrica del Nord, és una de les plagues més importants de les plantacions de pomeres i pereres de la Mediterrània. No obstant això, depenent de les zones també pot ser una plaga important d'altres plantacions d'arbres com els avellaners, les oliveres o les nogueres, per no esmentar que ataca una enorme varietat d'altres arbustos i arbres. El dany que provoca als arbres i la seva gravetat variarà en funció de l'edat dels arbres, sent pitjor en els més joves.

A Catalunya, el barrinador de la fusta, juntament amb la carpocapsa, Cydia pomonella, és una plaga important de les plantacions de pomeres i pereres en les regions de Lleida i Girona, mentre que a Tarragona és la principal plaga de l'avellaner.

El barrinador de la fusta, Zeuzera pyrina, (Lepidoptera: Cossidae), una antiga espècie paleàrtica que va ser introduïda fa molt a Amèrica del Nord, és una de les plagues més importants de les plantacions de pomeres i pereres de la Mediterrània. No obstant això, depenent de les zones també pot ser una plaga important d'altres plantacions d'arbres com els avellaners, les oliveres o les nogueres, per no esmentar que ataca una enorme varietat d'altres arbustos i arbres. El dany que provoca als arbres i la seva gravetat variarà en funció de l'edat dels arbres, sent pitjor en els més joves.

A Catalunya, el barrinador de la fusta, juntament amb la carpocapsa, Cydia pomonella, és una plaga important de les plantacions de pomeres i pereres en les regions de Lleida i Girona, mentre que a Tarragona és la principal plaga de l'avellaner. Actualment, a Catalunya es troben el 32,85% de les plantacions de pomeres d'Espanya (10.722 ha); el 37,29% de les de pereres (8543 ha) i el 90,56% de les d'avellaners (15 700 ha). Aquestes xifres il·lustren la importància comercial d'aquests fruiters a Catalunya ia Espanya.

Els adults no s'alimenten i viuen tan sols uns deu dies. Les femelles dipositen al voltant d'un miler ous en grups, principalment en esquerdes de l'escorça dels arbres, d'on emergeixen les larves després d'entre 7 i 23 dies. Les larves romanen inicialment agrupades en un capoll de seda, a partir del qual es dispersaran per penetrar en els brots i en els àpexs de les branques, baixant després per elles mentre s'alimenten del seu interior i excaven una galeria. A mesura que creixen, migren cap a branques més baixes i gruixudes, arribant finalment al tronc principal de l'arbre. En les etapes finals, els orificis d'entrada de les larves es poden observar clarament en els troncs i les branques gruixudes, dels quals sobresurten aglomeracions de serradures i excrements, així com efusions de saba. Finalment, pupen prop de l'escorça. A Catalunya, el cicle complet dura en general un any.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.