INFORMACIÓ DESTACADA

El conreu de la meduixera al Maresme

Manel Tió

Agrupació de Defensa Vegetal maduixaires de l’Alt Maresme

EL CONREU DE LA MADUIXERA AL MARESME

Seguir llegint

EL CONREU DE LA MADUIXERA AL MARESME

Manel Tió

Agrupació de Defensa Vegetal maduixaires de l’Alt Maresme

 

Des de fa molts anys, existeix al Maresme una zona de producció de maduixes i maduixots. La superfície conreada va veure’s molt reduïda després de la gran expansió del conreu a la zona de Huelva i de la manca de rendibilitat de conreu. Els productors varen canviar el calendari de collita que tenien, per passar a una producció tot l’any,  especialment  centrada fora de la temporada habitual de Huelva. Amb el canvi de calendari de producció varen aparèixer una sèrie de problemes fitosanitaris que en altres zones productores no són tant importants. Entre ells, Frankliniella occidentalisi Drosophila suzukii, dins el capítol d’insectes i Macrophomina phaseolinadins el grup de fongs. Aquest darrer, no com a conseqüència del canvi de calendari, sinó com a conseqüència de la continuada repetició del conreu i la manca de desinfectants de sòl prou eficaços.

Al no existir una guia de gestió integrada de plagues en maduixa a Catalunya,  els productors basen el control fitosanitari seguint la guia de la comunitat Andalusa, malgrat tenir problemàtiques diferents.

A l’inici de l’agricultura de producció integrada, es va prioritzar l’ús d’auxiliars. Aquesta tècnica es va veure truncada primer amb l’aparició de Frankliniella occidentalis, fins que es varen poder emprar auxiliars per al seu control, encara que amb una eficàcia no no sempre satisfactòria.

Darrerament la dificultat  ha esdevingut amb l’arribada de Drosophila suzukii, amb una gran virulència dels atacs, sobretot en les finques on es feien poques aplicacions d’insecticides.

Pel que fa a Macrophomina phaseolina la solució l’hem hagut de trobar amb la implantació de conreus fora sòl (hidropònics) i/o amb la plantació de varietats menys delicades. 

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.