INFORMACIÓ DESTACADA

Reptes de la producció integrada en maduixa

Pablo Alvarado Aldea

Laboratori de Producció i Sanitat Vegetal de Huelva. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Desenvolupament Rural. Junta d'Andalucia.

Reptes de la producció integrada en maduixa

Pablo Alvarado Aldea
Laboratori de Producció i Sanitat Vegetal de Huelva. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Desenvolupament Rural. Junta d'Andalucia.

La situació actual del cultiu amb la pèrdua de productes fitosanitaris arran de la Directiva Marc 91/414 / CEE i l'exigència dels mercats, ha fet que el sector contempli el Control Biològic (CB) com una eina fonamental de futur i de valor afegit.

Reptes de la producció integrada en maduixa

Pablo Alvarado Aldea
Laboratori de Producció i Sanitat Vegetal de Huelva. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Desenvolupament Rural. Junta d'Andalucia.

La situació actual del cultiu amb la pèrdua de productes fitosanitaris arran de la Directiva Marc 91/414 / CEE i l'exigència dels mercats, ha fet que el sector contempli el Control Biològic (CB) com una eina fonamental de futur i de valor afegit. A Huelva, on es cultiva el 94% de la maduixa espanyola, actualment entre el 60 i el 70% de la producció es troben en Producció Integrada i aproximadament unes 400 has es troben en CB, sent cada vegada més comú acudir a la solta de insectes auxiliars de forma puntual. Les erugues són una plaga clau pel que fa al maneig del cultiu per la seva incidència en el període de postplantación, el període més sensible i l'aplicació de fitosanitaris pot ser cabdal en la instal·lació de la fauna auxiliar. La incidència de les diferents espècies variarà en funció de l'època, campanya i regió. L'aranya vermella és la plaga més problemàtica, amb una mitjana de 2 a 3 tractaments per parcel·la, i que, en algunes finques, poden arribar a superar els 6, i si bé, l'ús de Phytoseiulus persimilis a 20 indiv / m2 ofereix una bona solució, la seva instal·lació és delicada. Amb les noves varietats i l'ús de plaguicides més respectuosos, la incidència dels pugons ha augmentat. La identificació de l'espècie serà fonamental per a la seva CB, oferint un bon control de les espècies més comunes. En general la incidència del trip és baixa, amb un 25-35% de parcel·les tractades amb una sola aplicació, de manera que el CB amb Orius laevigatus és qüestionable. En la producció d'Huelva, centrada en els mesos de març, abril i maig, fins ara, no hi ha hagut incidència de la Drosophila suzukii tot i registrar altes poblacions en altres cultius.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.