INFORMACIÓ DESTACADA

Espècies invasores de mosques de la fruita amenacen la producció fructícola europea

Nikos T. Papadopoulos

Laboratory of Entomology, Department of Agriculture, Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Fytokou St., Volos, 38446, Greece

Les mosques de la fruita de la família dels tefrítidos (Diptera: Tephritidae) són algunes de les principals plagues de les fruites i hortalisses de molts països tropicals i de zones temperades, diverses espècies es troben entre les plagues invasores més agressives que afecten al comerç de fruita a escala regional i mundial. La producció fructícola d'Europa està exposada a amenaces d'invasió per espècies de tefrítidos, tant per expansions de la seva àrea de distribució com per invasions a llarga distància. Tres espècies de tefrítidos amb gran importància econòmica habiten Europa des de fa molt de temps: la mosca de la Mediterrània (Ceratitis capitata), la mosca de l'olivera (Bactrocera oleae) i la mosca de la cirera europea (Rhagoletis cerasi). Tant la mosca de la Mediterrània com la mosca de l'olivera estan molt esteses per tota la costa mediterrània, mentre que R.

Les mosques de la fruita de la família dels tefrítidos (Diptera: Tephritidae) són algunes de les principals plagues de les fruites i hortalisses de molts països tropicals i de zones temperades, diverses espècies es troben entre les plagues invasores més agressives que afecten al comerç de fruita a escala regional i mundial. La producció fructícola d'Europa està exposada a amenaces d'invasió per espècies de tefrítidos, tant per expansions de la seva àrea de distribució com per invasions a llarga distància. Tres espècies de tefrítidos amb gran importància econòmica habiten Europa des de fa molt de temps: la mosca de la Mediterrània (Ceratitis capitata), la mosca de l'olivera (Bactrocera oleae) i la mosca de la cirera europea (Rhagoletis cerasi). Tant la mosca de la Mediterrània com la mosca de l'olivera estan molt esteses per tota la costa mediterrània, mentre que R. cerasi està distribuïda per tot Europa. En els últims temps, l'àrea de distribució geogràfica de la mosca de la Mediterrània s'ha ampliat cap al nord a zones més fredes, com les zones costaneres de la mar Adriàtic septentrional; és interessant assenyalar que durant els últims anys ha estat detectada repetidament en països d'Europa Central, trencant la barrera climàtica tradicional que limitava la seva presència. A part de l'expansió de l'àrea de distribució de la mosca del Mediterrani, els propàguls a Europa acusen una enorme pressió per mosques de la fruita de zones tropicals i temperades a causa de l'augment del comerç de fruites i la mobilitat humana. Aproximadament el 30% de totes les plagues d'insectes interceptades en els ports d'entrada europeus són mosques de la fruita. El risc d'invasió per mosques de la fruita augmenta dràsticament quan es té en compte l'àmplia distribució de Bactrocera dorsalis a l'Àfrica subsahariana, l'establiment de B. Zonata a Egipte i Líbia i els seus freqüents deteccions a Israel, així com l'establiment de Dacus ciliatus al Sud d'Israel i Jordània.  La lenta dispersió cap a l'oest de Myopardalis pardalina des d'Àsia Central cap a Àsia Occidental i la seva recent detecció en països de la Mediterrània Oriental fan d'ella una altra espècie d'interès que aviat podria envair Europa. La llista de mosques de la fruita invasores augmenta encara més si es considera l'establiment i l'expansió de l'àrea de distribució de Rhagoletis completa i R. cingulata en països d'Europa Central i de la Mediterrània septentrional.

En aquesta ponència s'analitzen les invasions per mosques de la fruita i els riscos que comporten, i s'analitzen decisions de gestió per als agricultors europeus tenint en compte estratègies de Gestió Integrada de Plagues per a múltiples espècies en zones extenses.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.