INFORMACIÓ DESTACADA

La gestió de la sarna de la pomera: un treball de precisió

Marc trapman

Bio Fruit Advies

La gestió de la sarna de la pomera: un treball de precisió
Marc Trapman
Bio Fruit Advies


La sarna o clapejat de la pomera (Venturia inaequalis) és la principal malaltia que afecta la producció de pomes a tot el món i, si no es controla eficaçment, la producció comercial de pomes no és viable. Aconseguir una gestió eficaç de la sarna des del punt de vista econòmic i ecològic planteja nombrosos desafiaments:

• Les principals varietats comercials de poma són molt vulnerables a la sarna de la pomera.
• Cal reduir l'impacte ambiental del control de la sarna.
• S'ha de minimitzar el nombre i el nivell de residus sobre les fruites.

La gestió de la sarna de la pomera: un treball de precisió
Marc Trapman
Bio Fruit Advies


La sarna o clapejat de la pomera (Venturia inaequalis) és la principal malaltia que afecta la producció de pomes a tot el món i, si no es controla eficaçment, la producció comercial de pomes no és viable. Aconseguir una gestió eficaç de la sarna des del punt de vista econòmic i ecològic planteja nombrosos desafiaments:

• Les principals varietats comercials de poma són molt vulnerables a la sarna de la pomera.
• Cal reduir l'impacte ambiental del control de la sarna.
• S'ha de minimitzar el nombre i el nivell de residus sobre les fruites.
• La virulència de la població local de sarna varia en funció de les varietats de poma i els fungicides utilitzats.
• A tot Europa, les poblacions de sarna desenvolupen resistències a les famílies de fungicides sistèmics.
• Les noves prescripcions d'etiquetatge limiten el nombre d'aplicacions de fungicides de contacte tradicionals com la ditianona i el capten.

Per complir tots els requisits, els productors de fruita i els seus assessors han de conèixer bé la biologia de la infecció de la sarna de la pomera i les propietats dels fungicides disponibles. En el seu dia a dia, requereixen un sistema de suport a les decisions (en anglès, Decision Support System, DSS) que els proporcioni informació en temps real sobre les condicions d'infecció locals.
RIMpro és un DSS basat en el núvol per a la gestió de plagues i malalties en la producció fructícola i vitivinícola àmpliament utilitzat a Europa i en altres continents. Els usuaris disposen d'informació i pronòstics en temps real sobre el desenvolupament de les infeccions per sarna de la pomera. Poden introduir els seus registres de polvoritzacions amb fungicides i el sistema estima la cobertura de les aplicacions prèvies basant-se en el creixement foliar i les precipitacions. Actualment el sistema encara depèn de la informació de les estacions meteorològiques de les explotacions i de la predicció meteorològica local, però en breu utilitzarà informació meteorològica d'alta precisió que possibilitarà la realització de simulacions localitzades per a cada plantació.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.