INFORMACIÓ DESTACADA

Cacopsylla pyri (L.): desafiaments metodològics de la GIP en la perera. Principals dificultats per als productors

Edison Pasqualini

Les principals regions de cultiu de la perera al món són la Xina, Europa i els Estats Units. A Europa, Itàlia i Espanya són els principals productors, amb aproximadament el 35% i el 20%, respectivament. A Emilia-Romanya els cultius arriben unes 20.000 hectàrees.

Les principals regions de cultiu de la perera al món són la Xina, Europa i els Estats Units. A Europa, Itàlia i Espanya són els principals productors, amb aproximadament el 35% i el 20%, respectivament. A Emilia-Romanya els cultius arriben unes 20.000 hectàrees. La presència de Cacopsylla pyri (L.) (Hemiptera: Psyllidae) és constant i es tracta amb regularitat per evitar greus pèrdues econòmiques. Els danys són tant directes (pèrdua de nutrients) com indirectes (fruites tacades per la melassa produïda per tots els estadis larvaris). C. pyri també transmet el fitoplasma del decaïment de la perera.
C. pyri completa 4-5 generacions a l'any, de les quals la segona és la més temuda. La GIP ha d'incloure les pràctiques agronòmiques bàsiques (varietats resistents, fertilització adequada, poda equilibrada, etc.) per contenir el desenvolupament de la població, mentre que el control s'ha de basar en l'aplicació de múltiples opcions tàctiques a manera d'estratègia en tàndem ", a saber: ús d'insecticides selectius i estimulació del control biològic natural. Anthocoris nemoralis (F.) és el depredador principal de C. pyri, encara que no és resolutiu. Per fomentar la relació presa-depredadors s'han d'evitar els tractaments per a C. pyri a la tardor i hivern, recorrent a insecticides específics (instruments de control encara insubstituïbles) només davant amenaces imminents. Abamectina, spirotetramat i spinetoram (aquest últim no registrat a Itàlia) són insecticides que permeten pronosticar una situació menys crítica en el futur per ser eficaços i més o menys selectius i, per tant, acceptables en termes de GIP. La contenció d'altres espècies nocives (com Cydia pomonella (L.), tortrícidos, etc.) pot efectuar-se mitjançant insecticides químics selectius o tècniques bioracionals disponibles (feromones, productes naturals, etc.). L'aplicació de GIP pot evitar que C. pyri acabi convertint-se en "espècie clau".

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.