INFORMACIÓ DESTACADA

Estat actual de la investigació en Gestió Integrada de Plagues

Ramon Albajes

Universitat de Lleida, Agrotecnio Center

L'augment de la demanda d'aliment, fibra i energia obliga cada dia més a l'agricultura a incrementar la seva productivitat en un 2% anual. Una de les vies per complir aquest objectiu és reduir les pèrdues productives que comporten les plagues d'insectes, les malalties de les plantes i males herbes, que es calculen en un terç de la producció de les collites agrícoles, tot i els mètodes de control que s'utilitzen actualment. L'objectiu de la Gestió Integrada de Plagues (GIP) és reduir aquestes pèrdues de forma acceptable des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social. La principal estratègia de la GIP és potenciar la capacitat intrínseca que presenten els ecosistemes agrícoles per reduir el creixement poblacional dels agents nocius esmentats.

L'augment de la demanda d'aliment, fibra i energia obliga cada dia més a l'agricultura a incrementar la seva productivitat en un 2% anual. Una de les vies per complir aquest objectiu és reduir les pèrdues productives que comporten les plagues d'insectes, les malalties de les plantes i males herbes, que es calculen en un terç de la producció de les collites agrícoles, tot i els mètodes de control que s'utilitzen actualment. L'objectiu de la Gestió Integrada de Plagues (GIP) és reduir aquestes pèrdues de forma acceptable des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social. La principal estratègia de la GIP és potenciar la capacitat intrínseca que presenten els ecosistemes agrícoles per reduir el creixement poblacional dels agents nocius esmentats. En aquesta comunicació, es revisen els principals temes de recerca actual de l'àmbit de la GIP.

En els últims decennis s'ha avançat de forma considerable en la comprensió dels mecanismes que regeixen la relació planta-insecte i el possible ús de la resistència de les plantes en els sistemes de GIP. Atès que aquest aspecte ha estat abordat pels fitopatólogos des de fa molts anys, avui dia la resistència és la principal estratègia no química de la qual disposa la GIP per al control de les malalties. D'altra banda, el control biològic va ser desenvolupat en primer lloc en el camp de l'entomologia, amb èxits pràctics considerables en l'últim segle, mentre que el control de malalties ha començat a oferir solucions pràctiques als agricultors molt recentment i en una casuística reduïda . El control de males herbes presenta una dependència més gran de les substàncies químiques, encara que en aquest camp també s'han registrat progressos prometedors en l'aplicació de mètodes alternatius. L'ús de semioquímics i les pràctiques culturals també estan sent estudiats per la comunitat científica. L'ús més selectiu dels productes químics és un aspecte crucial perquè els sistemes de GIP resultin més fàcilment aplicables a la majoria de contextos. Finalment, cal dir que en aquests últims anys la millora en les eines de seguiment i presa de decisions sobre el terreny ha avançat de forma substancial.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.