INFORMACIÓ DESTACADA

Control integrat de la podridura marró del presseguer

Antonieta De Cal

Departament de Protecció Vegetal. INIA. Carretera de La Corunya km 7. 28040 Madrid.

CONTROL INTEGRAT DE LA PODRIDURA MARRÓ L'PRESSEGUER

Antonieta De Cal. Departament de Protecció Vegetal. INIA. Carretera de La Corunya km 7.

CONTROL INTEGRAT DE LA PODRIDURA MARRÓ L'PRESSEGUER

Antonieta De Cal. Departament de Protecció Vegetal. INIA. Carretera de La Corunya km 7. 28040 Madrid.


La podridura marró és una de les malalties més importants del presseguer, que es troba present en totes les zones del cultiu, i és causada per diferents espècies del fong patogen Monilinia. La malaltia produeix pansiment de flors i brots i podridura de fruits, i és en aquests on es produeixen les pèrdues més importants especialment en condicions climatològiques favorables i varietats tardanes, on ni amb nombroses aplicacions de fungicides arriben a controlen la malaltia. Encara que en camp poden aparèixer fruits amb símptomes, la major quantitat de podridura apareix durant el període de postcollita.
La incidència de la podridura en postcollita depèn de les infeccions, bé actives o bé latents, presents en els fruits en el moment de la recol·lecció i les infeccions que es poden produir durant el període comprès entre la collita i el consumidor. Una estratègia de control integrat de la malaltia necessita conèixer bé l'epidemiologia de la mateixa, les condicions climàtiques i combinar totes les estratègies disponibles que redueixin la presència d'aquestes infeccions, evitant la capacitat de infectiva del patogen, els seus cicles reproductius, la seva interacció amb el fruit i limitant quan sigui possible l'ús de productes fitosanitaris d'origen químic i els seus residus. Per això en aquesta presentació es proposa la integració vertical de tots els mitjans de control (sanitaris, físics, biològics, químics) amb models predictius de la malaltia. En el cas de la Vall de l'Ebre, hi ha un model ja validat que ha estat desenvolupat en col·laboració entre el departament de Protecció Vegetal de l'INIA, el grup de Patologia Postcollita de l'IRTA i el departament Producció Vegetal i Ciències Forestals de la Universitat de Lleida.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.