INFORMACIÓ DESTACADA

CONTENCIÓ I CONTROL DEL FOC BACTERIÀ: L’EXPERIÈNCIA A LA REGIÓ D’EMÍLIA-ROMANYA

Finelli F., Calzolari A., Mazzoli G.L.
Funcionario/Inspector Fitosanitario
Servei Fitosanitari Regional - Bolonia. Regió d’Emília-Romanya. Itàlia

La vall del Po (Emília-Romanya, Vèneto, Lombardia), a Itàlia, és una de les zones de producció de pera europea més importants del món. Tradicionalment havia estat objecte de gran vigilància per a impedir-hi l’arribada del foc bacterià. Fins a la implantació del règim fitosanitari actual l’any 1993, la importació de determinades plantes susceptibles a partir de països amb presència del bacteri responsable va estar prohibida, llevat d’autoritzacions específiques acompanyades de mesures de quarantena post-entrada.

Malauradament, amb la liberalització del mercat, l’any 1994 van produir-se els primers brots de la malaltia entre Bolonya i Ferrara.

La vall del Po (Emília-Romanya, Vèneto, Lombardia), a Itàlia, és una de les zones de producció de pera europea més importants del món. Tradicionalment havia estat objecte de gran vigilància per a impedir-hi l’arribada del foc bacterià. Fins a la implantació del règim fitosanitari actual l’any 1993, la importació de determinades plantes susceptibles a partir de països amb presència del bacteri responsable va estar prohibida, llevat d’autoritzacions específiques acompanyades de mesures de quarantena post-entrada.

Malauradament, amb la liberalització del mercat, l’any 1994 van produir-se els primers brots de la malaltia entre Bolonya i Ferrara. Arran d’aquest fet, es van organitzar tres equips de vigilància encarregats de fer el seguiment dels camps de fruiters i de les plantes susceptibles a l’entorn de la zona on havien aparegut els casos.

Malgrat la ràpida adopció de mesures de vigilància i d’eradicació, l’any 1997 van detectar-se nombrosos brots que afectaven diverses províncies en gran part de la zona de producció i va quedar clar que l’eradicació no era un objectiu factible.

Per tal de fer front a aquesta situació excepcional i de gran impacte econòmic, es va crear un organisme a escala regional, format per representants de l’àmbit científic (serveis de sanitat vegetal i universitats) i de l’àmbit polític (Departament d’Agricultura i organitzacions de productors) amb l’objectiu d’impulsar i coordinar actuacions.

Es va crear un programa de recerca específic destinat a estudiar el risc que presenten els materials de propagació i les millors formes de controlar la malaltia.

Durant un parell d’anys el Ministeri d’Agricultura italià va concedir ajudes als agricultors afectats per atenuar les pèrdues sofertes a causa de l’arrencada obligatòria de pereres per ordre dels inspectors.

Al llarg dels darrers vint anys, la vigilància permanent del territori, la disponibilitat de materials de propagació sans, la millora dels coneixements dels agricultors i la difusió de directrius de control de la malaltia han contribuït a reduir-ne l’impacte a la zona.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.