INFORMACIÓ DESTACADA

Macrophomina phaseolina en el cultiu de la maduixa.

Juan Bascón Fernández

Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Huelva. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucia.

Amb la desaparició del bromur de metil, i / o canvi en els mètodes d'aplicació dels desinfestantes de sòl que queden autoritzats en el cultiu de la maduixa, s'han detectat algunes malalties noves en aquest cultiu, com la Podridura carbonosa causada pel fong Macrophomina phaseolina, i s'han agreujat altres. Aquest fong afecta la planta de maduixa a la zona del coll i arrels, no s'ha vist afectant fruit. Els primers símptomes de la malaltia són poc específics: marciment general, les fulles es van assecant i pot acabar amb la mort de la planta. Quan es dóna un tall transversal a la corona de les plantes afectades es veu una necrosi a la zona vascular de la mateixa. M. phaseolina, és un fong amb una bona capacitat saprofítica, que afecta més de 300 espècies, el que fa que tingui una bona capacitat de supervivència a terra. El seu atac està fortament influenciat per les condicions ambientals, sent-li favorables situacions d'altes temperatures i sobretot estrès hídric. Aquest fong sobreviu a terra com esclerociïs que poden ser viables més de tres anys a terra. Pel que fa al control, una possible solució seria la utilització dels fumigants autoritzats en el cultiu de la maduixa. Dins de les mesures culturals la principal és mantenir el cultiu amb un balanç hídric adequat. Donat el caràcter saprofítico i polífag d'aquesta malaltia, sembla difícil trobar resistència varietal.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.