INFORMACIÓ DESTACADA

Maneig de les malalties causades per nematodes fitoparàsits en cultius hortícoles protegits

Miguel Talavera

IFAPA

Les 38.000 ha dedicades a la producció hortícola protegida a Almeria i les 7.000 ha dedicades a la producció de maduixa a Huelva constitueixen dues de les majors àrees de cultius protegits a Europa. Aquests cultius protegits sota plàstics ofereixen condicions òptimes per a la multiplicació dels nematodes formadors de agalles a les arrels (Meloidogyne spp.

Les 38.000 ha dedicades a la producció hortícola protegida a Almeria i les 7.000 ha dedicades a la producció de maduixa a Huelva constitueixen dues de les majors àrees de cultius protegits a Europa. Aquests cultius protegits sota plàstics ofereixen condicions òptimes per a la multiplicació dels nematodes formadors de agalles a les arrels (Meloidogyne spp.) I per tant per al desenvolupament de la malaltia associada a ells, a causa de la susceptibilitat de la majoria dels cultius, la intensificació en els cicles de producció ia l'acumulació d'altes temperatures dins dels hivernacles.
La prevalença de les malalties causades per Meloidogyne en aquests cultius es va estimar a través de mostrejos de sòl i planta en camp i d'una enquesta realitzada entre els tècnics encarregats de les explotacions. A la zona d'Almeria es va estimar que un 22% dels camps estaven infestats per Meloidogyne i que les pèrdues degudes al nematode estaven al voltant del 30% observant un increment en la incidència durant els últims cinc anys.
Es revisen el marc legal, els avantatges i limitacions, així com l'ús actual de les diferents mètodes actualment disponibles per al control de la malaltia causada per Meloidogyne spp. Es mostren els resultats d'assajos d'eficàcia comparada a la reducció de les poblacions de nematodes fitoparàsits en microparcel·les de finques experimentals infestades amb M. incognita, M. hapla i Pratylenchus penetrans en què es va desinfestar el sòl amb diferents tractaments químics, físics o biològics , durant deu anys consecutius. Les millors eficàcies en la reducció de les densitats de nematodes s'han obtingut per agroquímics fumigants del sòl seguits pels nematicides no fumigants combinats amb pràctiques de solarització. Els tractaments de biosolarització aconseguir reduir els nivells finals de nematodes a nivells similars a la desinfestació amb nematicides no fumigants.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.