INFORMACIÓ DESTACADA

Gestió Integrada de plagues en l'olivera

Joan Josep Duatis Monllaó
Tècnic
Associació de Defensa Vegetal (ADV) en el control de la mosca de l'olivera al Baix Ebre i Montsià.

En l'olivera, la gestió integrada de plagues presenta dificultats de diferents tipus. De tota manera, com passa en molts àmbits, cal diferenciar entre aquells productors que abans qualsevol normativa ja realitzaven unes pràctiques correctes i un grup amb una ventall ampli d'actituds. El ventall té dos extrems, els que no ho fan per desconeixement i els que creuen que la seva forma d'actuar és la correcta.
Així doncs situats en el ventall de productors les dificultats es poden agrupar en diferents grups. Aquests grups serien: econòmiques, de formació, burocràtiques i disponibilitat de temps. Transversalment enllaçades amb totes elles ens trobem les dificultats tècniques.
El compliment de l'aplicació de la gestió integrada de plagues depèn de molts factors. Els factors més importants segons el meu punt de vista són: el temps que es dediqui a l'olivera, els mitjans de què es disposi per al seu cultiu, la collita que es pot esperar i també del preu de l'oli, aspecte que és fonamental. Les dificultats més importants estan ocasionades pel desconeixement de la normativa, no es pot aplicar una cosa que es desconeix.
D'altra banda existeix també el desconeixement dels conceptes més importants de la gestió de plagues, llindar de tractament, productes autoritzats, biologia de la plaga. La majoria de les vegades tampoc es coneixen les obligacions com a productor d'un aliment ... Per últim cal fer que els mètodes de control no químics no estan al mateix nivell d'utilització en tots els cultius i el cas de l'olivera no és el més avançat.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.