INFORMACIÓ DESTACADA

Virosis transmeses per Bemisia tabaci en tomàquet, resistència i nova amenaça del Tomato leaf curl New Delhi virus

ENRIQUE MORIONES
Professor d'investigació CSIC
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea

Virosis transmeses per Bemisia tabaci en tomàquet, resistència i nova amenaça del Tomato leaf curl New Delhi virus

ENRIQUE MORIONES, Professor de Recerca CSIC. 
Institut d’Hortofructicultura Subtropical i Mediterrània "La Mayora”. Universitat de Màlaga – Consell Superior d’Investigacions Científiques. Estació Experimental "La Mayora”.

Virosis transmeses per Bemisia tabaci en tomàquet, resistència i nova amenaça del Tomato leaf curl New Delhi virus

ENRIQUE MORIONES, Professor de Recerca CSIC. 
Institut d’Hortofructicultura Subtropical i Mediterrània "La Mayora”. Universitat de Màlaga – Consell Superior d’Investigacions Científiques. Estació Experimental "La Mayora”. 29750 Algarrobo-Costa, Màlaga

La virosi transmesa per la mosca blanca (Hemiptera:Aleyrodidae) Bemisia tabaci en tomàquet (Solanum lycopersicum) representa un factor limitant seriós per a la producció en zones càlides de tot el món, inclosa Espanya. Des de finals dels anys 80, els virus associats amb la malaltia de la cullera del tomàquet o arrissat groc (tomato yellow leaf curl disease, TYLCD) es troben en emergència continuada, i les infeccions són sistemàtiques en les principals zones espanyoles de cultiu de tomàquet. Aquesta malaltia és causada per diversos virus de DNA del gènere Begomovirus (familia Geminiviridae), entre altres el tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), però hi ha altres variants que circulen en les epidèmies, el control de les quals ha de ser efectiu. Els grocs de tomàquet causat per virus de RNA com el tomato chlorosis virus (ToCV, gènere Crinivirus, família Closteroviridae) també provoquen pèrdues significatives en els conreus, i són un problema emergent. A més, hi ha noves amenaces, com les possibles infeccions d’un nou begomovirus, el tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) que causa estralls en cucurbitàcies, especialment en carabassó (Cucurbita pepo). S’ha descrit la presència d’aquest nou virus infectant tomàquet, per la qual cosa el risc d’epidèmies i danys pot ser només qüestió de temps. S’hi mostraran dades sobre possibles alternatives de control basades en el maneig de cultiu i sobre l’avantatge de l’ús de resistència genètica en tomàquet tant al virus com a l’insecte vector.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.