INFORMACIÓ DESTACADA

Biologia i comportament dels barrinadors de l'olivera. Tendències en control integrat

Mª Milagro Coca Abia

Centre de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (CITA). Unitat de Sanitat Vegetal. Govern d'Aragó

El cultiu de l'olivera a Espanya presenta danys causats per insectes. En concret les espècies barrinadores com Phloeotribus scarabaeoides i Hylesinus toranio, aquesta última de recent proliferació a Aragó, provoquen pèrdues importants en el cultiu. Per això, es pretén avançar en el coneixement d'aquests escolítids per a determinar les diferències biològiques i de comportament entre les dues espècies, identificar la fauna auxiliar de parasitoids associada a cadascun d'ells i avaluar la forma de control més efectiva minimitzant l'ús de fitosanitaris.

Els resultats van permetre concloure que ambdues espècies presenten característiques biològiques i de comportament que els diferencien clarament. A més, s'ha pogut constatar que el cicle biològic d'H. toranio és més llarg que el de P. scarabaeoides, passant gran part de l'any en les galeries en estat larvari, la qual cosa el fa especialment nociu per la seva apetència per la fusta viva. Quant a l'entomofauna auxiliar, s'han identificat espècies parasitoides d'Himenòpters que podrien estar controlant les poblacions d'ambdós barrenillos, fet fonamental per al maneig de la plaga d'una manera més sostenible. L'apetència de l'H. toranio per la fusta viva impossibilita el seu control usant fusta de poda com a esquer, com en el cas deP. scarabaeoides. Els fitosanitaris utilitzats en el control d'H. toraniohan estat avaluats per a determinar quin d'ells és el més efectiu reduint el nombre d'entrades actives d'adults, i amb això l'impacte que provoca aquesta plaga i el seu control.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.